รศ. ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน

 "ฟิสิกส์เพื่อการเกษตร" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไทยรัฐทีวี เนชั่นทีวี และ MCOT เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาในการพัฒนาจุลินทรีย์พันธุ์กลายเพื่อการผลิตอาหารหมักโคนมต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ดี ทั้งนี้อาหารหมักที่ผลิตขึ้นเป็นที่พึงพอใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก โดยได้ทดลองกับฟาร์มโคนมต้นแบบ ณ ฟาร์มของคุณพัฒนา พุทธสอน ประธานสหกรณ์โคนม จังหวัดพะเยา" 

 
ภาพ :   ดร.สุกัญญา สืบแสน   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุกัญญา สืบแสน /พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2018 4:10:05 PM