คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญคณะ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น อาคารเรียนรวมหลังเก่า เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ในช่วงเย็นมีกิจกรรมแลกของขวัญและพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ

        


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2018 1:29:41 PM