โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ภาคเหนือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ภาคเหนือ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยนักเรียนได้ร่วมแสดงในพิธีเปิด ชื่อชุดการแสดง "งามศิลป์แผ่นดินภูกามยาว" ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2018 11:34:29 AM