การเข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญารับทุน รับฟังคำชี้แจง และแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  รักษาการ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญารับทุน รับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย คอบช.มุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาในรอบนี้มีเพียง 20% ของข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด


ภาพ :   วินิตตา ลือชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    วินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   oraphan.ji@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2018 11:34:27 AM