หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งเข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อมอบของที่ระลึก และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 


 


ภาพ :    น.ส.เสาวรส งามใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.นัดดาวรรณ แซ่อึ้ง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 5:35:10 PM