อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และทีมวิจัยจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ภก. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล (Center of Health Outcomes Research and Therapeutic Safety; Cohorts) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทีมวิจัยจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “9th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases 2018” ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (http://www.c-linkage.co.jp/jspid50-acpid9/en) โดยนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง คือ การนำเสนอโดยวาจา (oral presentation) โดย รศ. ภก. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว เรื่อง “Economic evaluation of rotavirus vaccination in Thailand” และนำเสนอโปสเตอร์ (poster presentation) โดย ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ เรื่อง “An Updated Cost-effectiveness Analysis of Pneumococcal Conjugate Vaccine Among Children in Thailand” ซึ่งการวิจัยทั้ง 2 เรื่อง จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการวัคซีนในเด้กในประเทศไทย


นอกจากนี้ รศ. ภก. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้จัดให้เป็นประธาน (Chair) ในการนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจาหัวข้อ “วัคซีน” ในการประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 5:32:06 PM