ทีมแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศระดับนานาชาติ โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ พร้อมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน  ได้แก่ 1.นายคุณานนท์ เจริญดี 2.นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร 3.นายปรัชญา แสนศรี เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018" โดยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 4:29:16 PM