คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 โดยมี ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และตามแผนการดำเนินการ ของคณะแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561


ภาพ :   orawan.po   
ข้อมูล/ข่าว :    มนัสนันท์ ตันอารมณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 3:42:07 PM