ม.พะเยาร่วม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา

ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน กาแฟยามเช้า พบปะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพะเยา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มณฑลทหารบกที่ 34 (ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช) เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2561

 

ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 2:24:36 PM