สภาวิศวกร รับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัด SEEN

สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 2:22:03 PM