งานนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3ในหัวข้อ Back to Nature : หวนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของสารสกัดของสมุนไพรในท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค ผลงานของนิสิตเป็นการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเป็นการเตรียมตัวและเพิ่มทักษะของการเป็นนักวิจัย และผู้ประกอบการในภายภาคหน้า ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตได้ ขายเป็น” นิสิตจะได้นำเสนอผลงานในเชิงวิชาการ และด้านการตลาด โดยมีกรรมการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น คุณจินตนา จันจองคำ ผู้ประกอบการจากบริษัทแม่แสงดี และ
คุณจุรัญญา อ่อนล้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกาสยาม จำกัด

โดยนิทรรศการได้จัดขึ้น ณ พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UP Innovative Startup Space & GSB Innovation Club)

ผลงานนิสิตแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่

  1. สารสกัดจากดอกกุหลาบมอญ
  2. สารสกัดจากใบพลู
  3. สารสกัดจากผลมัลเบอร์รี่
  4. สารสกัดจากขมิ้นและครั่ง
  5. สารสกัดจากเปลือกทับทิม
  6. สารสกัดจากดอกเฟื่องฟ้าและฝาง

ภาพ :   นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วีรยา ปรีดาลิขิต   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 11:38:33 AM