คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ ทำไมเด็กรุ่นใหม่หางานยาก และ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จ โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน วิทยากรจากบริษัทจัดหางาน JOB-BKK.com จำกัด มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ถามตอบข้อซักถาม ระหว่างวิทยากร คณาจารย์ และนิสิต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น  


                  

ภาพ/ ข่าว: นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวไพลิน วงศ์ไชย

15 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 9:50:11 AM