นิสิตทันตแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ชุมชนในอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา

นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้เกี่ยวการแปรงฟันที่ถูกวิธี แก่ประชาชนในชุมชน หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 13  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมโกจิ โรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการหมอฟันอาสาครั้งที่ 4 ที่ทางสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2018 12:32:15 PM