เปิดค่ายหมอฟันอาสาครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2561 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย เดินทางมายังโรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อเปิดค่ายหมอฟันอาสาครั้งที่ 4 โดยมีนายเอกรัตน์  กันทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ ซึ่งค่ายหมอฟันอาสาครั้งที่ 4 มีนิสิตที่เข้าร่วมจำนวน 4 ชั้นปี โดยลักษณะการทำกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การทำสนามเด็กเล่น BBL และการทาสีเครื่องเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านสถาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็ก ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนถึงการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการทางทันตกรรม เช่น การตรวจช่องปาก และการให้ความรู้ทางทันตกรรม โดยอาจารย์ทันตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ที่จะถึงนี้


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ และ เจตนา ตลับศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2018 10:36:58 PM