โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" นำโดยรองศาสตาจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร บุคลกร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล ได้แก่
เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ 

1. กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  รายชื่อนักกีฬา นายสุรพิชญ์ หอมนาน

2. กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  รายชื่อนักกีฬา นายสุรพิชญ์ หอมนาน

เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ 

  1. กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง  รายชื่อนักกีฬา นางสาวปรัธนา จักรเงิน 
  2. กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง รายชื่อนักกีฬา ด.ญ.กชพรรณ กองมะลิ 
  3. กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง  รายชื่อนักกีฬา นางสาวปวริศา ปัญญา 
  4. เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย  รายชื่อนักกีฬา นางสาวบุษยพรรณ วงษวรรณ์
    และนายสยามรัฐ ชิดสนิท

เหรียญทองแดง จำนวน 4 เหรียญ

1. กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  รายชื่อนักกีฬา นายสุรพิชญ์ หอมนาน 

2. เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง  รายชื่อนักกีฬา นางสาวณัฏฐนิชา คันธีราช 

3. วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  รายชื่อนักกีฬา นายจิรายุทธ ปรังฤทธิ์,
นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ, นายธนวัฒน์ อัมพุธ, นายญาณวุฒิ รัตนชมภู, นายวงศธร บุญมา, นายอรรถฤกษ์ ไชยเหล็ก, นายศาสตริน ซาวคำเขตต์, นายชโนดม ไชยวงค์, นายศิวัชญา ยะมา

4. วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย  รายชื่อนักกีฬา นายจิรายุทธ ปรังฤทธิ์,
นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ, นายธนวัฒน์ อัมพุธ, นายญาณวุฒิ รัตนชมภู, นายวงศธร บุญมา, นายอรรถฤกษ์ ไชยเหล็ก, นายศาสตริน ซาวคำเขตต์, นายชโนดม ไชยวงค์, นายศิวัชญา ยะมา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2018 10:19:52 AM