มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (Phayao Informal Labour Fair 2018)

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

(Phayao Informal Labour Fair 2018)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จัดงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพในรูปแบบงาน Phayao Informal Labour Fair 2018 โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสถานการณ์และผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของจังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย โดยผ่านเวทีเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น

 ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลางและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีเปิด           โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานนอกระบบจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและอาชีพด้วยวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ที่นำมาเสนอจำนวน 27 กลุ่ม และยังมีการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 5:10:12 PM