ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลอด 24 ชม.

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลอด 24 ชม.

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาในระยะแรก ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยในปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คือ รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกนอกเวลาเปิดให้บริการเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในช่วงนี้สำหรับนิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงพยาบาลของรัฐ เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป ในช่วงแรกเปิดให้ให้บริการรักษาโดยใช้สิทธิ์ในการรักษา ดังนี้

- หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ (สำรองจ่าย)

- พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

- ประกันชีวิต

- ชำระเงินเอง

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 5446 6758 , 0 5446 6666 ต่อ 7000 หรือ www.upmed.up.ac.th

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 4:10:32 PM