ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

       วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์ณฐกันต์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเมืองชุม จังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน มูลค่า 2,000 บาท ในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลร่มเย็น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 


       ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ได้ที่ คุณวาณิชยา ตาชม ผู้รับผิดชอบโครงการ  โทร.054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3533


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 4:14:10 PM