ซ้อมใหญ่ “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 . ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รักษาการตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และทีมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานด้วย กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 . เป็นต้นไป บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 7:40:03 PM