คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เวลา 17.00-18.00น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติและเพลงชาติไทย การกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติโดยตัวแทนนิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การมอบรางวัลแก่ตัวแทนนิสิต การเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

                  

ภาพ/ ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

4 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 4:13:52 PM