เปิดนโยบายรักษาฟรีผู้ป่วยนอก สำหรับนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดนโยบายรักษาฟรีผู้ป่วยนอก สำหรับนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกชั้นปี รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการบริการรักษาผู้ป่วยนอก OUTPATIENT DEPARTMENT (OPD) ฟรี เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวนิสิต หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน ตามขั้นตอนปกติเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 7000 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0 5446 6758 หมายเลขโทรสาร 0 5446 6759 www.upmed.up.ac.th


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 1:45:09 PM