คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา ร่วมจัดงาน “สืบสานตำนานแห่งสายนที ประเพณียี่เป็ง 2561” ณ ถนนศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 23.20 น. คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา จัดงาน สืบสานตำนานแห่งสายนที ประเพณียี่เป็ง 2561 ณ ถนนศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานในพิธี ภายในงานเปิดให้บุคลากร นิสิต และหน่วยงานต่างๆ จัดร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า และบูทประชาสัมพันธ์ มีการแสดงทางวัฒนธรรมมากมาย อาทิ ฟ้อนปัญญาเรืองรอง ม่วงทอง ม.พะเยา” “ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ” “รำวงย้อนยุค ศิลป์ฯ สังคมฯ ศึกษา และ การประกวดเทพีและเทพบุตร ประเพณียี่เป็ง 2561 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมนิสิตครูหัวใจรัก(ษ์)โลก กิจกรรมช่วยเหลือสุนัขจรจัด กิจกรรมลอยกระทง ชมดอกไม้ไฟเปิดงาน และ เกมส์แจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการด้วย       

 

ภาพ: นายอภิสิทธิ์ จิตรพานิชเจริญ/ นายธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์/ นางสาวเบญจมาศ นิลซีก

ข้อมูล/ ข่าว: นางสาวเสาวภัค วันสนุก/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

24 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายอภิสิทธิ์ จิตรพานิชเจริญ/ นายธนวัฒน์ ตั้งตระการพงษ์/ นางสาวเบญจมาศ นิลซีก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 11:29:05 AM