มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา

(วันที่ 4 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน ครูฝึกสอน คณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานการศึกษาพิเศษ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหมดจำนวนกว่าหนึ่งแสนคน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว

 

ภาพ :   เพจพะเยาทีวี/เพจเทศบาลเมืองพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 3:15:40 PM