การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ภาพ :   นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:50:35 AM