หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม”

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา และโรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทระหว่างผู้ประกอบการทางสังคมและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสัมคมในชุมชน 

ภาพ :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:17:23 AM