หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จ.แพร่ ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยาในด้านการจัดทำแผน และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพะเยาให้เกิดขึ้น 

ภาพ :    จิรายุส์ ทันสมัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:14:13 AM