ม.พะเยา สกว. เเละ บมจ.กสิกรไทย ร่วมพัฒนาครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาขยายผลสู่ จ.น่าน ในหัวข้อ ทักษะการ COACH โจทย์ โครงงานฐานวิจัย (RBL)

ม.พะเยา สกว. เเละ บมจ.กสิกรไทย ร่วมพัฒนาครูในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาขยายผลสู่ จ.น่าน ในหัวข้อ ทักษะการ COACH โจทย์ โครงงานฐานวิจัย (RBL)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา ณ โรงเเรมฮักปัว จังหวัดน่าน คณะนักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  ?คุณนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย คุณประมุข จารีประสิทธิ์ หัวหน้าส่วนผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณพรพิพัฒน์ กลิ่นพงษา จัดกิจกรรมอบรมแก่คณะครูในโครงการเพาะพันธ์ปัญญาขยายผลสู่ จ.น่าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะ การ COACH โจทย์ โครงงานฐานวิจัย (RBL) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เเละวิธีการสอนกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเเละขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อยกระดับงานวิจัยให้เกิดขึ้นในเด็กระดับประถมศึกษาเเละเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเเข่งขันในทักษะศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ Critical thinking

 

 ภาพ :   นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2018 3:51:51 PM