ประชุมความคืบหน้า “Bike อุ่นไอรัก”

ประชุมความคืบหน้า “Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก เพื่อเตรียมการความพร้อมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของการทำงานคณะกรรมการทุกฝ่าย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และจังหวัดพะเยาได้เปิดรับมอบเสื้อยืดพระราชทานตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2561 และวันที่ 6-7 ธันวาคม ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ยอดผู้รับเสื้อยืดพระราชทานเป็นจำนวน 2,086 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 6,000 คน พร้อมกันนี้ทางจังหวัดพะเยาได้แจ้งกำหนดการ ซ้อมปั่น ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรักจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้


ภาพ :   นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2018 3:59:33 PM