มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คว้าแชมป์โลก การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018"

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายคุณานนท์ เจริญดี 2.นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร 3.นายปรัชญา แสนศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018" ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว ทั้งหมด 6 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ทีม ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 ทีม ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 ทีม ประเทศอินโดนีเชีย จำนวน 1 ทีม และประเทศไทย (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา) จำนวน 1 ทีม


ภาพ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา / ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2018 11:47:56 AM