รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก          จำนวน 3 อัตรา

2. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ                         จำนวน 3 อัตรา

3. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก                     จำนวน 1 อัตรา 

4. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์                        จำนวน 2 อัตรา 

5. สาขาวิชาปริทันตวิทยา                                จำนวน 2 อัตรา 

6. สาขาวิชาทันตสาธารณสุข                           จำนวน 3 อัตรา 

7. สาขาวิชาชีววิทยาในช่องปาก                       จำนวน 2 อัตรา 


เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) หากได้รับบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จะได้รับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ดังนี้

1. ได้รับเงินเดือน 23,220 บาท

2. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 30,000

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1040 หรือ 3432


รายละเอียดประกาศรับสมัคร http://www.personnel.up.ac.th/main/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=28790

แบบฟอร์มใบสมัครงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย) http://www.personnel.up.ac.th/Main/Download_Staff.aspx  


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2018 4:05:11 AM