รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจโรงอาหาร เพื่อสำรวจความเรียบร้อย พร้อมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจโรงอาหาร เพื่อสำรวจความเรียบร้อย พร้อมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจโรงอาหาร พร้อม อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่ และผู้นำนิสิต เพื่อเตรียมแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่างๆ เน้นความสะอาด และความสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงรับฟังปัญหาต่างๆ ของนิสิต ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตนิสิตในการใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้ดีขึ้นภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2018 3:17:21 PM