ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการดำเนินโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ศูนย์บรรณสารฯ จึงขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ดังนี้


1.อาจารย์ชิตพงษ์ โพธิรังสิยากร คณะศิลปะศาสตร์

2.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

3.คุณกรรณิการ์ อัสมาราและคณะ (บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด)

4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

 

     ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ    ได้ที่ คุณวาณิชยา ตาชม ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร.054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3533ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2018 10:17:27 AM