คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแนะแนวสัญจรประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 19วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์รติรัตน์ หอมลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวสัญจรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ลำปาง และ ลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562    

 

ภาพ/ข่าว: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

19 - 22 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2018 11:41:32 AM