คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีสานสายใยรักฝากชีวิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ และรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ดร.สุพัตราวรรณสืบเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  จัดพิธีสานสายใยรักฝากชีวิต ซึ่งนิสิตทันแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เชิญครอบครัวทางสายใจหรือชาวบ้านในชุมชนหมู่ 5 ตำบลแม่กา และครอบครัวทางสายเลือดมาร่วมงานเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานประด้วยพิธีสืบชะตาหลวง การบายศรีเรียกขวัญนิสิต การผูกข้อมือรับขวัญนิสิต และการกินอ้อผญ๋า  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2018 11:28:18 PM