รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง/ศูนย์/โรงเรียน/หัวหน้าหน่วย เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 


ภาพ :   นายศตฉัน วรรณโวหาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 7:15:49 PM