คณะนักวิจัย ม.พะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เเละโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เพื่อติดตามงานวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

คณะนักวิจัย ม.พะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เเละโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา เพื่อติดตามงานวิจัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ ๒๑-๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา(พัฒนายุววิจัย) นำโดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร เเละคณะ ลงพื้นที่ติดตามการนำเสนอหัวข้อโครงร่างโครงงานฐานวิจัย ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.พะเยา โดยปีนี้โจทย์วิจัยเป็นเรื่อง ผึ้งโพรง โดยมีคุณครูยุนี ก๋าวิน เเละโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมีคุณครูสุทัศน์ บุญเลิศ เเละคณะ ได้นำเสนอโครงร่างโครงงาน จำนวน ๑๐ เเละ ๑๕ โครงการย่อยตามลำดับ เพื่อพัฒนาการทำวิจัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามเเนวคิดRBL (Research base learning) อันจะเป็นการพัฒนาทักษะสำคัญในการศึกษาด้านงานวิจัยโดยพัฒนาทั้งความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มเละจริยธรรม ทั้งนี้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)เเละบมจ.กสิกรไทย  ภาพ :   ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 5:36:07 PM