รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมหอพักนิสิต(UP DORM) เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้นิสิตใช้ชีวิตอย่างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมหอพักนิสิต(UP DORM)เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้นิสิตใช้ชีวิตอย่างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยระหว่างลงพื้นที่ได้มีนโยบายปรับปรุงเรื่องต่างๆ โดยกำชับให้ทางหอพักช่วยดูแลความสวยงามด้านภูมิทัศน์โดยรอบของหอพักให้สะอาด น่าอยู่ พร้อมกับการจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณหอพัก และบริเวณใกล้เคียง ส่วนห้องบริการนิสิตภายในหอพัก อยากให้หอพักจัดสรรอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น มุมโซฟา มุมอ่านหนังสือ การจัดสถานที่ภายในห้อง Common room ให้มีบรรยากาศน่าอยู่มากยิ่งขึ้น พร้อมให้ทางหอพักจัดระบบการให้บริการแก่นิสิต โดยจัดเป็นระบบออนไลน์ และมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นระหว่างนิสิต และหอพักมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลระบบการคัดแยกขยะภายในหอพักให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย คณะผู้บริหาร จะมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตเป็นระยะ

สำหรับหอพักนิสิต UP DORM เป็นหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 และนิสิตที่ประสงค์อยากพักในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นหอพักที่รองรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย เป็นอาคาร 4 ชั้น มีอาคารทั้งหมด 32 อาคาร รองรับนิสิตได้ถึง 7,000 คน ภายในหอพักประกอบด้วย ห้องพัก ห้องซักรีด ห้องกิจกรรม ซึ่งหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้จัดการหอพักที่คอยดูแล   ภายในบริเวณหอพักยังมีร้านสะดวกซื้อ โรงอาหารเวียงพะเยา ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ทางหอพักUP DORM กำลังเปิดรับนิสิตชั้นปีที่ 2, 3, 4 ปีการศึกษา 2562 ที่สนใจเข้าพักในมหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อสอบถามได้ที่ หอพัก UP DORM เบอร์โทรศัพท์ 09-7921-8749 วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 7:22:37 PM