เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงาน มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 11:36:23 AM