คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดบรรยายเรื่องวัสดุและผนังตกแต่งห้องน้ำ เน้นนิสิตเรียนรู้ประสบการณ์จริงโดยผู้เชี่ยวชาญ


 

การบรรยายพิเศษเรื่องการใช้สีในงานสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาปนิกอาวุโส จากบริษัท TOA เพ้นท์ จำกัด และการบรรยายเรื่องวัสดุและผนังตกแต่งห้องน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตผนังห้องน้ำ WILLY ในรายวิชา 182131 วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และในการนี้ทางบริษัทเวลคราฟท์ โปรดักส์ จำกัดและบริษัท TOA เพ้นท์ จำกัด ได้มอบตัวอย่าง MOCK UP ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ และวัสดุตัวอย่าง มอบให้แก่สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทำห้องสมุดทางวัสดุในงานสถาปัตยกรรม ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม 2 มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

 ภาพ :   เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
ข้อมูล/ข่าว :    เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2018 2:04:41 PM