มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก

          ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ     ในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองคาร  สถานที่ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัด โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม การจัดกิจกรรม ”Bike อุ่นไอรัก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งแจ้งยอดผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดพะเยาทั้งสิ้น  6,700 คน โดยจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง -  วัดศรีโคมคำ - แยกร่องห้า - แยกบ้านต๋อม - สวนสาธารณะหาดอิงกว๊าน – บ้านสันป่าม่วง – ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว – ถนนแม่ต๋ำสายใน - เทศบาลเมืองพะเยา - ถนนชายกว๊าน -และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนนิสิตและประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทาง www.phayao.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ภาพ :   กนกวรรณ ประภากรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/21/2018 4:24:53 PM