มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 15 พร้อมส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เจ้าภาพครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 15 พร้อมส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เจ้าภาพครั้งต่อไป

 

                    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 15 โดยมีอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต

           ช่วงบ่ายหลังจากพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ได้แบ่งกลุ่มนิสิตนักศึกษา ออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนคนพะเยา ผ่าน 3 ชุมชนหลัก คือ ชุมชนบ้านบัว ชุมชนวัดอินทร์ฐาน และชุมชนวัดศรีโคมคำ สําหรับชุมชนบ้านบัว เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นภาพตัวแทนของวิถีชีวิตชนบทริมกว๊าน ชุมชนวัดอินทร์ฐาน ชุมชนวัดศรีโคมคำ เป็นชุมชนกึ่งชุมชนเมือง ที่สร้างความยั่งยืนจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่าน เวียง ระเบียงกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเทศบาลเมืองพะเยา นอกจากนี้ ยังได้ไปกราบขอพรพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเป็นที่เคารพสักการะของชาวพะเยา และชาวล้านนา มาช้านาน

   สำหรับช่วงเย็นมหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ บรรยากาศจัดขึ้นแบบล้านนา ด้วยบรรยากาศแบบขันโตกดินเนอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับ คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรี เมืองพะเยา ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้ง 13 สถาบัน

 

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานสานสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 15 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับโจทย์มาจากการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาวครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนั้น ในการประชุมของนิสิตนักศึกษาได้มีการเสนอแนวคิดที่อยากจะให้มีการจัดการแสดงร่วมกันของนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมงาน ขึ้นมาสัก 1 กิจกรรม เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของเจ้าภาพในคราวต่อมานั่นคือมหาวิทยาลัยพะเยานั่นเอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ประชุมหารือกันแล้วก็ได้แนวคิดในการจัดการแสดงขึ้นมา 1 ชุด โดยที่ทุก คนจะได้มีส่วนร่วม และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะแต่งเพลงสำหรับการแสดงชุดนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนเป็นเพลงที่สื่อถึงการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว จึงได้จัดทำเพลงม่วนซื่นล้านนา ล้านช้าง สำหรับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วมงานจากทุกสถาบันจากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย ลาวครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพลงม่วนซื่นล้านนา ล้านช้าง นับเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางดนตรี พื้นบ้านโดยเป็นความร่วมมือของนายธีระ ธิวงศ์ บุคลากรของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ นายภานุทัต อภิชนาธง ศิลปินพื้นบ้านล้านนาผู้ได้รับรางวัลเพชรล้านนา ได้มีการแต่งเนื้อเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมาใหม่ และมีการใช้ซึงคอร์ด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านดนตรีล้านนา มีวิธีการบรรเลงแบบสากล เพื่อใช้งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ชุมชนและประชุมหารือถึงการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งต่อไป โดยกิจกรรมช่วงเย็นเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแต่ละสถาบัน และพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 16 ให้กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป นอกจากนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้มีกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น การทอผ้าของชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

 
ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/21/2018 4:08:39 PM