คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มการแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มการแนะแนวสัญจร รอบที่ 2 นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการแนะแนวสัญจรในรอบนี้ การแนะแนวสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน และอาจารย์แนะแนวรับทราบข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ โครงการรับสมัครต่างๆ สวัสดิการที่จะได้รับ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในจังหวัดพะเยากับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในช่วงเช้าเริ่มการแนะแนวสัญจรที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ เป็นที่แรก และในช่วงบ่ายเป็นโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

       สำหรับการแนะแนวสัญจรในรอบต่อไป วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พบกับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ภาพ :   กิตติคุณ คำรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 4:36:29 PM