นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแผนความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพแก่นักศึกษาฝึกงานในอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแผนความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพแก่นักศึกษาฝึกงานในอนาคต โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างคณะศึกษาดูงาน 4 ท่าน กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก 5 สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ โดยคณะศิลปศาสตร์และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้มีการนำเสนอ วีดิทัศน์ และ Power Point แนะนำข้อมูลของหน่วยงาน รวมถึงสรุปแนวทางความร่วมมือต่างๆ พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงาน ยังได้มอบของที่ระลึกแก่คณะศิลปศาสตร์ด้วย     

 

ภาพ/ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี

16 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 4:13:54 PM