คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “8 ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เข้าร่วมกิจกรรม 8 ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผลการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 8 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในงานมีการแสดงของวงดนตรีดุริยางค์ วงดนตรีออร์เคสตรา วงดนตรีบุคลากรมหาวิทยาลัย การแสดงขบวนธงและผู้นำเชียร์ การแสดงมหกรรมกลองล้านนา การแสดง ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน การแสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา และ กิจกรรมมอบของที่ระลึก Pocket Book รวบรวมผลงาน 8 ปี ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา   

 

ภาพ/ข่าว: นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

7 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 3:08:09 PM