SEEN เข้าร่วมกิจกรรม สร้างฝาย ปลูกป่า โคก-หนอง-นา ดอยอินทรีย์ยั่งยืน สืบสานปณิธาน ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 1 พฤจิกยน 2561 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ และนิสิต ร่วมพัฒนาพื้นที่ดอยอินทรีย์ โคกหนองนาโมเดล กับ รมช.ยักษ์ และโจนจันได ทำกิจกรรม สร้างฝาย ปลูกป่า โคก-หนอง-นา ดอยอินทรีย์ยั่งยืน สืบสานปณิธาน ในหลวง ร.10

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/20/2018 9:10:55 AM