SEEN เข้าดูงาน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ  และทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา และระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ภาพ :   กรรณิกา ชำนาญยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กรรณิกา ชำนาญยา   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 2:00:32 PM