ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access Physiotherapy

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งาน Access Physiotherapy ฐานข้อมูลด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การตรวจร่างกายและกายภาพบำบัด สืบค้นข้อมูลในรูปแบบของหนังสือ และะมัลติมีเดีย สามารถทดลองเข้าใช้งานได้ที่ https://accessphysiotherapy.mhmedical.com/ ใช้งานได้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล โทร.054-466-705 ภายใน 3531


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 9:57:47 AM