นักวิจัย SEEN UP ร่วมประชุม Climate change ไทย-จีน ณ มหานครฉงชิ่ง

นักวิจัย SEEN วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี เข้าร่วม The 6th China-Thailand Joint Conference on Climate Change จัดโดยหน่วยงาน National Natural Science Foundation of China (NSFC) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2018 ณ มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ทำร่วมทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกันระหว่างไทยและจีน ขยายความร่วมมือกันในอนาคต ศึกษาดูงานเมืองฉงชิ่ง ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือระหว่างนักจัยไทยกับนักวิจัยชั้นนำของประเทศจีนทำให้มีการพัฒนางานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประเทศมีองค์ความรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ภาพ :    ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2018 4:18:05 PM