นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ในโจทย์ “สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี”

นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ในโจทย์ “สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี” ในกิจกรรมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ Smart start by GSB Start up ของอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรับรางวัลในพิธีเปิด UP INNOVATIVE STARTUP SPACE GSB INNOVATION CLUB ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล

  1. นายสิรวิชญ์ บัวบูรพาจารย์
  2. นายชนสรณ์ สีหมอก
  3. นายทนงศักดิ์ นิราศ
  4. นายพงศธร ทรงทอง

ภาพ :   นายสรวิชญ์ บัวบูรพาจารย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2018 10:48:08 AM