คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มการแนะแนวสัญจร รอบที่ 1

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มการแนะแนวสัญจร รอบที่ 1 นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการแนะแนวสัญจรในรอบนี้ โดยในช่วงเช้าเป็นโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ช่วงบ่ายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
            
สำหรับการแนะแนวสัญจรในรอบต่อไป วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พบกับ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา

 

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/14/2018 3:38:49 PM